¿Cal consideras ti o mellor slim hoxe en día do mercado, tendo en conta tanto precio, acción, lance e durabilidade?

martes, 17 de noviembre de 2009

Desenvolvemento na ROBALIZA - Dicentrarchus labrax L.


Este serránido posúe un desenvolvemento que podemos considerar coma lento, no que podemos sacar dúas conclusións a priori:
  • Un maior crecemento, tanto en lonxitude coma en peso por parte dos individuos femias sobre os machos.
  • Un desenvolvemento moi lento ata aproximadamente os 45 cms ou 5 anos de vida, a partires do cal aumenta o seu peso e tamaño máis rápidamente.

É unha gráfica aproximada, na que non se recollen datos de especímenes superiores ós 6.5kg, pero a tendencia vai a ser cara unha saturación con respecto á variable de lonxitude, é dicir, que as robalizas unha vez acadados os 90 cms poden seguir aumentando a súa masa (ata o límite biolóxico dos 12-14 kgs) e a súa lonxitude sen embargo vaise ver pouco incrementada.

Ademáis do diferente desenvolvemento en machos e femias, existen diferenzas en canto a hábitats: en augas máis cálidas, as robalizas medrarán máis e máis rápidamente en xeral, e acadarán a madurez sexual máis rápidamente, polo que se establece a talla mínima para a súa pesca no Mediterráneo de 23 cms, fronte ós 36 cms do Atlántico e Cantábrico.

Pode haber fluctuacións nestes datos, segundo a época do ano, dispoñibilidade de alimento, meses de freza...nos que podemos atopar amplas diferenzas de peso entre 2 exemplares dunha mesma talla (robalizas extremadamente delgadas por escaseza de alimento, ou polo contrario moi grosas, sobre todo femias en época reproductora)
A partires de aquí reábrense moitas opinións, coma a da insuficiencia de ditas tallas mínimas, da cal eu son partidario. A natureza non é exacta, e moitas veces, as robalizas con esas tallas aínda non acadaron a súa madurez sexual, e son pescadas mermando exemplares reproductores.

Estes datos deben facernos reflexionar sobre moitas cousas, entre elaso valor e a riqueza destes seres. Cando se pesca un exemplar de 6 kgs e un é consciente do que isto significa, é dicir, dos anos que leva no mar, loitando por sobrevivir cada día, ás veces incluso máis anos có propio pescador ( experiencia propia ), valórase moito máis estes ecemplares.
Non só os grandes, senón tamén os pequenos exemplares,xa que debemos saber que en acadar os 12-16 cms tardan uns 2 anos.Esto fainos ter cada vez máis en conta respetar as tallas e cupos,e practicar a captura e solta, que vai gañando adeptos.

Un saludo.
Óscar


domingo, 15 de noviembre de 2009

FEED POPPER-TACKLE HOUSERetomo de novo este espazo, para falar deste señuelo, Feed Popper da casa Tackle-House.
Como vemos,o deseño recórdanos claramente ó Feed Shallow, cuns triples de aúpa.
É un artificial macizo,que podemos atopar en 2 tamaños: 10 e 12 cms, cuns pesos de 22 e 30 gramos respectivamente. Os triples son st46 e st 56, que eu atopo algo desproporcionados para ir tras as robalizas, e que teño cambiado a un tamaño inferior, máis acorde coa pesca que realizo.

De primeiras pode botarnos atrás o seu tamaño e robustez, máis propias de poppers típicos para outras especies como anjovas, palometóns ou incluso túnidos.
Pero en realidade sorprenderanos a súa acción e capacidade de lance (obvia se observamos simplemente o peso).
É moi estable entre a escuma e o forte oleaxe,sen perder os seus característicos movementos.
Podemos exprimilo ó máximo na pesca da robaliza sen exceder en recollidas lineais que salpiquen esaxeradamente, pero con toques seguidos e secos da punteira poderemos obter un chapoteo casi xusto e recollidas lineais cortas,á vez que con un pouco de práctica conseguiremos que faga o wtd sen excesivos problemas.
Combinando ambas accións é un señuelo moi a ter en conta, tanto co mar plano totalmente, ou con un oleaxe que outro señuelo de superficie non soportaría. Todo esto, xunto coa posibilidade que nos proporciona a súa capacidade de lance de acceder a eses laterais de pedras que sobresaen a grande distancia, farán deste peixe un imprescindible nas caixas de moitos de nós.

Aquí está a gama de cores, na que non se inclúen algunhas das tonalidades que saliron recentemente.
Persoalmente, os 5,13 y 15 son os meus preferidos. O 5 concretamente é un perfecto múxel, que será efectivo sen duda cando as lisas se atopen na superficie entre algas en suspensión, ou en portos deportivos e esteiros.
Un saúdo, e boa pesca.
Óscar